Aktualności Aktualności

Narada nadzwyczajna

Na coroczną naradę przeciwpożarową w Nadleśnictwie Brodnica przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, parków krajobrazowych, służb weterynaryjnych oraz lokalnych mediów.

Spotkanie to było okazją do przedstawienia sytuacji pożarowej oraz zagadnień związanych ze szkodnictwem leśnym w ubiegłym roku oraz planów na 2018 rok.

Istotnym tematem narady był również narastający problem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Szczegółowe zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem, występowaniem, zapobieganiem oraz profilaktyką ASF przedstawił obecny na spotkaniu Pan Grzegorz Głogowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy.

W ubiegłym roku w Nadleśnictwie Brodnica wystąpił 1 pożar lasu, który jednak udało się szybko ugasić. Niewielka średnia powierzchnia jednego pożaru lasu to zasługa nowoczesnego monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych, jak również społeczeństwa, które świadome zagrożenia, jakie niosą pożary, rozsądnie korzysta z dostępności lasów oraz właściwie reaguje na napotkane zagrożenia, zgłaszając zauważone pożary.

Kampanie informacyjne o charakterze przeciwpożarowym prowadzone przez Lasy Państwowe bezpośrednio kształtują świadomość przeciwpożarową i wrażliwość społeczeństwa.

Dziękując zaproszonym gościom za liczny udział w naradzie, żywimy nadzieję, że dotychczasowa współpraca będzie nadal przynosiła dobre efekty.