Aktualności Aktualności

Sprzedaż samochodu

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brodnica

z siedzibą przy ul. Sądowej 16, 87-300 Brodnica

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.12.1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 roku, Nr 134, poz. 692) i w oparciu o informację z dnia 31.01.1996r. znak spr. EO-MD-905-1/96 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawie wzorowania się i stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993, Nr 97, poz. 443 ze zm.)

ogłasza

przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego NISSAN PICKUP

Pełna treść ogłoszenia załączona poniżej do pobrania.

Materiały do pobrania