Położenie

Obecnie Nadleśnictwo Brodnica stanowi jedno z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Galeria zdjęć

Przyroda Pojezierza Brodnickiego na fotografiach Leszka Szostaka. Zdjęcia wykonane zostały m. in. na terenie Leśnictwa Długi Most.

Historia

Informacji na temat historii lasów Nadleśnictwa Brodnica przed 1815 rokiem jest niewiele. Wiadomo jedynie, że w okresie XV-XVIII wieku lasy obecnych obrębów Zbiczno i Mścin stanowiły dobra koronne (królewszczyzny) w starostwie brodnickim.

Organizacja nadleśnictwa

Podstawową jednostką organizacyjną w Lasach Państwowych jest Nadleśnictwo, kierowane przez nadleśniczego, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Miejsca pamięci

Miejsca kaźni Polaków na terenie Nadleśnictwa Brodnica upamiętniono tablicami i głazami w następujących oddziałach leśnych: w obrębie Zbiczno - oddz. 6; w obrębie Mścin - oddz. 195 (pomnik ofiar nauczycieli), 231 oraz w obrębie Ruda - oddz. 83 - kamienie upamiętniające inż. Bolesława Jana Kiszkiela, nadleśniczego Nadleśnictwa Ruda w okresie 1929-1939, zamordowanego przez okupantów sowieckich 24 IX 1939 roku oraz leśniczego z Buczkowa Dominika Grzonkowskiego poległego w walce z Niemcami 4 XII 1944 roku.