Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca pamięci na terenie Nadleśnictwa Brodnica

Miejsca kaźni Polaków na terenie Nadleśnictwa Brodnica upamiętniono tablicami i głazami w następujących oddziałach leśnych: w obrębie Zbiczno - oddz. 6; w obrębie Mścin - oddz. 195 (pomnik ofiar nauczycieli), 231 oraz w obrębie Ruda - oddz. 83 - kamienie upamiętniające inż. Bolesława Jana Kiszkiela, nadleśniczego Nadleśnictwa Ruda w okresie 1929-1939, zamordowanego przez okupantów sowieckich 24 IX 1939 roku oraz leśniczego z Buczkowa Dominika Grzonkowskiego poległego w walce z Niemcami 4 XII 1944 roku.

Miejsce pamięci narodowej Brzezinki (obręb Mścin - oddz. 227)

W lesie w Brzezinkach nad jeziorem Bachotek, hitlerowcy najpierw zamordowali kilkuset Polaków a potem w obawie przed ujawnieniem tej zbrodni, ich ciała spalili.

Przed dniem 1 listopada 2012 roku z funduszy Nadleśnictwa Brodnica odnowiono elewację pomnika ofiar hitlerowskich, który wybudowany został w 1958 roku. W miejsce drewnianego, zniszczonego krzyża pochodzącego z dworku w Mileszewach zainstalowano nowy, metalowy, odmalowano i naprawiono ogrodzenie, zamontowano tablicę z nazwiskami ofiar tego tragicznego miejsca oraz wymieniono tablicę główną z odtworzonym napisem: „ Miejsce uświęcone męczeńską krwią kilkuset Polaków zamordowanych i spalonych przez hitlerowców w latach 1939-1945".


 

Tablica w formie mosiężnego odlewu autorstwa Marka Abramowicza umieszczona wewnątrz budynku nadleśnictwa. Oprócz wymownej symboliki znalazły się na niej nazwiska pięciu leśników:

- Bolesław Kiszkiel, lat 40, absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda. Zginął prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku w nieustalonych okolicznościach na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Przypuszczalnie został zamordowany przez żołnierzy sowieckich lub bandy nacjonalistów ukraińskich.

- Dominik Grzonkowski, lat 45, Leśniczy Leśnictwa Buczkowo Nadleśnictwa Ruda. Poległ w walce z obławą żandarmów niemieckich w lesie Ruda 4 grudnia 1944 roku działając w składzie oddziału grupy desantowej WP „Pomorze".

- Albin Gulgowski, lat 43, Leśniczy Leśnictwa Rytebłota w Nadleśnictwie Zbiczno. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1943 roku.

- Józef Szorniak, urodzony w 1884 roku, Leśniczy Leśnictwa Kaługa w Nadleśnictwie Mścin. Zamordowany. Brak danych.

- Stanisław Pasternacki, lat 50, gajowy w Leśnictwie Cielęta Nadleśnictwa Mszano. Zamordowany w więzieniu w Koronowie 9 września 1942 roku.

Tablica upamiętniająca śmierć inż. Wilhelma Jankowskiego, byłego Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu

  

  

Miejsce pamięci narodowej w Leśnictwie Grabiny

  

  

Miejsce pamięci narodowej na terenie Leśnictwa Tęgowiec

  

  

Obelisk oraz głaz narzutowy upamiętniające byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Ruda Bolesława Kiszkiela oraz leśniczego D. Grzonkowskiego (obręb Ruda - oddz. 83)