Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brodnica

Nadleśnictwo Brodnica

+48 564943900

+48 564943923

brodnica@torun.lasy.gov.pl

ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Nr konta 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021


Wyświetl większą mapę - czerwony znacznik wskazuje lokalizację siedziby Nadleśnictwa Brodnica

Nadleśniczy

Henryk Kapusta

+48 564943900

email

Zastępca nadleśniczego

Dariusz Gnaciński

+48 564943900

email

Główny księgowy

Elżbieta Zakrzewska

+48 564943932

email

Sekretarz

Małgorzata Bansemer

+48 564943907

email

Dział gospodarki leśnej

Dział pozyskania i sprzedaży drewna

Dział finansowo - księgowy

Dział administracyjno - gospodarczy

Inżynierowie nadzoru

Posterunek Straży Leśnej

Stanowisko ds. pracowniczych

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)